PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost KOVO, INFORMAČNÍ SYSTÉMY a. s. zahájila svoji činnost dnem 1.7.1998 odkoupením podniku KOVO III-KBC spol. s r.o. a následnou transformací na akciovou společnost. Společnost plynule navázala na předchozí činnost v oblasti výpočetní techniky a IT technologií, prováděnou od roku 1992. Nová akciová společnost vznikla s cílem nabídnout všem svým zákazníkům co nejširší spektrum produktů a služeb v oblasti informačních systémů, technologií, technického vybavení a systémové integrace. Zde se můžete podívat na aktuální výpis z obchodního rejstříku.

Základní orientací společnosti jsou komplexní dodávky IS/IT, zajištění provozu informačního systému zákazníků včetně služeb potřebných pro jeho spolehlivou funkci a další rozvoj. Společnost si klade za cíl uspokojovat stále náročnější požadavky uživatelů na celkový rozsah funkčnosti, technickou a technologickou úroveň, výkonnost a spolehlivost informačních systémů.

Pro zabezpečení komplexních dodávek firma spolupracuje externě s řadou specialistů a partnerů.

NÁŠ CÍL

  • zajistit pro všechny současné a budoucí zákazníky firmy funkční spolehlivý a výkonný informační systém na bázi nejmodernějších informačních technologií podporující svými funkcemi konkurenceschopnost a prosperitu podniku
  • vyřešit a zastřešit v rámci projektu problematiku technického vybavení, operačního systému, databázového prostředí a konkrétního aplikačního programového vybavení
  • nabídnout možnost postupného upgrade pro ty zákazníky, kteří požadující plynulý přechod na nové technologie postupnou výměnou existující techniky, jak serverové, tak síťové, s příslušným mírnějším dopadem na ekonomické zdroje zákazníka
  • poskytnout řešení s důrazem na bezpečnost, odolnost proti výpadkům a dlouhodobou udržitelnost