NEJVÝZNAMNĚJŠÍ REFERENCE

  • Pražská plynárenská a. s.
  • Vojenská nemocnice Plzeň
  • Pražské teplárny, a. s.
  • Státní vědecká knihovna České Budějovice
  • Ahold
  • OKD a. s.
  • RWE a. s. (PZP Třanovice)
  • MSG s. r. o.

CERTIFIKÁTY A OPRÁVNĚNÍ

Naše firma disponuje oprávněním Obvodního báňského úřadu Ostrava OP0171/E2-C3/OV podle zákona č. 61/1988 Sb. o provádění prací hornických způsobem (montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení).

oprávnění